• szkolenia
 • pomoc psychologiczna
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • badania psychologiczne
 • konsultacje
Strona główna oferta

Oferta

aktualna oferta

kurs dla dzieci Bystrzaki - zajęcia rozwojowe

KREATYWNE SOBOTY - kurs rozwojowy BYSTRZAKI - Zapraszamy na zajęcia rozwijające zdolności umysłowe, społeczne i emocjonalne dzieci


Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość

[Peter Kline]


 • Wspieramy pozytywny rozwój Twojego dziecka w najważniejszych sferach 

Jeśli chcesz aby Twoje dziecko:

 • zdobyło umiejętności efektywnej nauki
 • uczyło się z pasją poprzez praktykę i doświadczenie
 • rozwijało nabywane w szkole/przedszkolu umiejętności 
 • rozwijało inteligencję emocjonalną 
 • uczyło się samodzielnego rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 •  twórczo i kreatywnie w miłej atmosferze i wśród rówieśników spędzało czas
 •  rozwinęło lub nabyło zdolności występowania 
 • potrafiło rozmawiać o emocjach i je nazywać 

to zapoznaj się z poniższą ofertą

Czym są zajęcia rozwojowe BYSTRZAK i dla kogo są przeznaczone?

ZAJĘCIA ROZWOJOWE BYSTRZAK to nowoczesne zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 12 lat prowadzone przez psychologów. Ich celem jest uzupełnienie treści przekazywanych w szkole w nowoczesny sposób a także wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz rozwijanie zdolności społecznych. Tutaj nikt nikogo nie ocenia, tutaj motywujemy poprzez wyzwolenie ciekawości i kreatywności, dzięki temu uczymy się efektywnie poprzez doświadczanie i swobodną zabawę

Zajęcia stanowią idealne uzupełnienie zajęć tradycyjnej edukacji szkolnej. Teorię zamieniamy w praktykę i uczymy w innowacyjny sposób pozwalając dziecku na doświadczanie, samodzielność, kreatywność. Oprócz zajęć intelektualnych wzmacniamy także kompetencje społeczne, rozwijamy umiejętność komunikacji i poprzez ćwiczenia psychologiczne rozwijamy inteligencję emocjonalną 

Rozwój intelektualny

Podczas zajęć wykorzystujemy alternatywne formy edukacji, które pozwolą dziecku w praktyczny sposób rozwijać umiejętności nabywane w szkole (doskonalić pisanie, czytanie, logiczne myślenie). 

Uczymy poprzez aktywne doświadczanie omawianych treści z wykorzystaniem bardzo różnorodnych materiałów. Zależy nam, aby dzieci poznały nowoczesne techniki pamięciowe i nauczyły się z nich korzystać. Podczas ćwiczeń wzmacniamy samodzielność oraz stawiamy na twórcze rozwiązywanie problemów. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, co sprzyja wyzwalaniu kreatywności. 

Rozwój emocjonalny 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci dlatego też uczymy nazywać emocje, rozmawiać o emocjach i je wyrażać. Wspieramy słabsze strony i pielęgnujemy mocne strony dzieci. Podczas zajęć wykorzystujemy takie techniki jak muzykoterapia, bajkoterapia, gry, arteterapia, ćwiczenia psychologiczne. Dlaczego podczas zająć kładziemy nacisk na rozwój emocjonalny? Rozwinięta inteligencja emocjonalna pozwoli na odnoszenie sukcesów Twojego dziecka. 

Rozwój kompetencji społecznych 

Dbamy o wspólnie spędzany czas poprzez nawiązywanie relacji we wspólnej zabawie. Kształtujemy samodzielność oraz twórcze rozwiązywanie problemów. Wspólnie robimy kreatywne zabawki i pomoce naukowe. Uczymy się aktywnego słuchania siebie nawzajem a także uważności. Korzystamy także z metody ruchu rozwijającego 

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia trwają 90 minut (1,5 h) i podzielone są na trzy części:

30 minut – część rozwijająca zdolności intelektualne -> doskonalimy umiejętności szkolne przy użyciu metod alternatywnej edukacji, poznajemy techniki pamięciowe, korzystamy z Metody Dobrego Startu, wykonujemy twórcze zadania językowe, logiczne, matematyczne. Dbamy o rozwój motoryki małej 

30 minut – część rozwijająca zdolności społeczne -> bawimy się w kreatywny sposób, sensoplastyka, taniec, ruch rozwijający, ćwiczenia psychologiczne 

30 minut – część rozwijająca zdolności emocjonalne -> uczymy się rozmawiać o emocjach, nazywać emocje, gramy w gry dotyczące rozpoznawania emocji, rozwijamy inteligencję emocjonalną 

Charakter zajęć 

Zajęcia mają formę warsztatów. Dużą wagę przykładamy do przyjaznej atmosfery. Prosimy aby dzieci przychodziły na zajęcia luźno ubrane, w rzeczy które mogą się ubrudzić. Wymagane wygodne obuwie zmienne. Wszystkie materiały z których korzystamy są wliczone w cenę 

Wykorzystywane metody

Metoda Montessori 

Techniki pamięciowe

Metoda Ruchu Rozwijającego

Metoda Dobrego Startu 

Bajkoterapia

Sensoplastyka 

Arteterapia 

Częstotliwość zajęć

Zajęcia odbywają się od października do czerwca, 1 raz w miesiącu w SOBOTY. Zajęcia kończą się w czerwcu. 

Grupy zajęciowe 

10 miejsc w każdej grupie wiekowej – mała ilość dzieci w grupie pozwoli na nawiązanie indywidualnej relacji z prowadzącym i indywidualne wspieranie każdego dziecka w rozwoju. 

KOSZT 

Zapytaj o cenę

AKTUALNA PROMOCJA 

Rodzicu, jeśli Twoje dziecko zapiszę się z dwójką kolegów/koleżanek otrzymuje 40% zniżki ! 

UMOWA

Umowa zawierana jest na cały rok szkolny 

OPINIA PSYCHOLOGA 

Po zakończonym roku szkolnym rodzic otrzymuje indywidualną opinię na temat predyspozycji dziecka i metod wspierania go w rozwoju wraz z praktycznymi poradami 

KADRA

Psycholodzy pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w wynajętych klasach szkolnych (aczkolwiek nie uczymy się tradycyjnie w ławkach;-) )