• szkolenia
  • pomoc psychologiczna
  • warsztaty psychoedukacyjne
  • badania psychologiczne
  • konsultacje
Strona główna oferta

Oferta

aktualna oferta

zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą na rok szkolny 2020/2021


gimnastyka umysłu warsztaty rozwojowe

GIMNASTYKA UMYSŁU - Zapraszamy na zajęcia rozwijające zdolności umysłowe, społeczne i emocjonalne dzieci

Zajęcia realizowane są w szkołach podstawowych 

Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość

[Peter Kline]


GIMNASTYKA UMYSŁU - WARSZTATY w szkołach podstawowych 

nowatorskie zajęcia stanowiące uzupełnienie tradycyjnej edukacji o nowoczesne metody nauczania

metody pracy z dziećmi dobierane są w oparciu o współczesne badania z zakiesu psychologii i neurobiologii, dotyczące rozwoju dziecka, efektywności przyswajania informacji i pozytywnego rozwoju na każdej płaszczyźnie. 

Co robimy na zajęciach? 

  • Uczymy się w twórczy sposób poprzez zabawy i doświadczenia
  • Gimnastykujemy ciało i mózg 
  • pracujemy z emocjami, wzmacniając poczucie wartości dziecka 

KOSZT 

Zapytaj o cenę

OPINIA PSYCHOLOGA 

Po zakończonym roku szkolnym rodzic otrzymuje indywidualną opinię na temat predyspozycji dziecka i metod wspierania go w rozwoju  

KADRA

Psycholodzy (praktycy)